1234
Tel : (+90) 342 211 - 21 21
Faks : (+90) 342 211 - 22 27
Mail : info@naksanplastik.com
Adres : 1. Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu Cadde, No : 13
Gaziantep - Türkiye
Basin Bltenleri

Basin Odasi 02 Ağustos 2012 16:01

Basin OdasiNaksan Plastikte Çevre Dostu Üretim Teknolojileri Kullanılıyor

Plastik kökenli malzemeler, günümüzde hayatımızın vazgeçilmez unsurları haline gelmişlerdir. 21. yüzyılın malzemesi olarak nitelendirilen plastikler; kullanım kolaylığı, hafiflik, esneklik, kolay işlenebilirlik, geri dönüşüm, ekonomik olma gibi sundukları pek çok avantaj nedeniyle her yerde görülmektedir.

Plastiklerin çevreyi kirlettiği iddia edilmektedir. Oysa, kirletmek insan davranışlarının bir sonucudur. Plastik poşetleri, şişeleri ve diğer plastik ambalaj malzemelerini denize ya da doğaya atanlara yönelik tedbirler almamız, toplumumuzu bilinçlendirmemiz gerekmektedir, “kontrolsüzce kullanılan” ve gelişi güzel çevreye bırakılan plastikleri suçlu ilan etmek doğru bir yaklaşım değildir. Sonuçta plastiklerin yeri doğa değil ve plastikler de oraya kendi kendilerine ulaşmıyorlar. Bu konuda bireylerin sorumluluk almaları gerekiyor. Bu nedenle de çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşümün öneminin anlatılması son derece önemli… Ülkemizde bu alandaki en önemli sıkıntı yeterli bilincin oluşmaması. Bunun bir sonucu olarak da atıklar kaynağında ayrı toplanmıyor ve geri dönüşüm yaygınlaşamıyor. Bu konuda yerel yönetimlere de büyük görevler düşüyor.

Plastikleri suçlu ilan edip, yasaklamak çözümün bir parçası olmayacağı gibi asıl soruna da gözlerimizi kapatmak olacaktır. Halkımızı eğitmeyip, plastikleri de geri dönüşüme kazandıramıyorsak en iyisi yasaklayalım ve sorunu bu şekilde çözelim yaklaşımı uzun vadede kimse için fayda sağlamayacaktır.

Plastiklerin doğada çözünme oranlarına ilişkin ortaya atılan rakamlar 100 yıldan 1000 yıla kadar artırılabiliyor ki bunların hiçbir bilimsel dayanağı bulunmuyor. Daha kullanılmaya başlanalı 100 yıl olmayan bir ürünün doğada 1000 yıl kaldığı iddia ediliyor ki zaten bu bile bu açıklamaların bilimsellikten uzak olduğunuz gösteriyor. Plastiklerin doğada uzun süre bozulmadan kalması mümkün değil sonuçta plastikler organik maddelerdir. Bir süre sonra çevresel şartlar ve oksijenin etkisi ile yıpranırlar ve yapıtaşlarına ayrılmaya başlarlar. Örneğin bir market poşeti, doğada sadece 8 ile 10 yılda tamamen yok oluyor. Hatta yeni teknolojiler sayesinde bu süre artık 1 yıla kadar inmiştir.

Alışveriş poşetleri polietilenden üretiliyor. Polietilen, karbon ve hidrojen atomlarından oluşan organik bir yapı. Ayrıca son yıllarda poşet üretim sürecinde maliyeti azaltmak için polietilene doğada doğal olarak bulunan bir mineral olan kalsiyum karbonat katılıyor. Bu bildiğimiz tebeşir ya da mermer tozudur ve sakız ile diş macununda da kullanılan zararsız bir maddedir. Organik olan plastik, doğada tüketildiğinde inorganik olan bu mineral geriye kalıyor. Mikroorganizmalar, karbon bazlı maddeleri kendi hayatlarını devam ettirebilmek için enerji kaynağı olarak tüketir. Oksijen bulunan ortamlarda karbon hücre içinde biyolojik olarak okside edilerek karbondioksite dönüştürülür. Hidrojen ise suya dönüşür. Plastikler de bu şekilde mikroorganizmalar tarafından yavaş yavaş sindirilir. Gıda ile temas edecek plastiklerin üretiminde eser miktarda kullanılan katkılar da zaten insan sağlığına zarar vermeyecek maddelerden seçilmektedir.

Plastiklerin üretim ve geri dönüşüm aşamalarında en az enerji tüketen, bu yönleri ile en çevreci ürün oldukları konusunun altını önemle çizmek gerekiyor. Pek çok açıdan büyük avantaj sağlayan plastikler, hafif malzemeler oldukları için nakliyede harcanan enerjiden de önemli oranda tasarruf edilmesini sağlıyor. Almanya’da Ambalaj Piyasası Araştırma Kurumu tarafından yapılan bir çalışmaya göre bugün plastikten üretilen ambalajlar eğer ahşap, cam, kâğıt, karton veya alüminyumdan üretilseydi, ambalajların ağırlığı ve buna bağlı olarak nakliye giderleri 4 katına çıkacaktı. Bu ambalajları üretmek için iki katı enerji harcanacak ve çöpün hacmi de 2,5 kat artacaktı.
Kuruluşundan itibaren ‘Çevre Dostu Üretim Teknolojileri’ ni kullanarak üretim yapan NAKSAN PLASTİK, çevre sağlığına olan duyarlılığını, çevre sağlığına olan hassasiyetini yeni sistem standartlarına yönelik Ar-Ge çalışmaları, projeleri, tecrübeli teknik ekibi ile sürekli bu yönde çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası ortamda da onaylatmıştır.
Şirketimizin oldukça gelişmiş Ar-Ge ve kalite laboratuarlarında yaptığımız yeni ürün geliştirme çalışmalarımız ile müşterilerimize sunduğumuz ürünlerde sürekli bir performans iyileştirmesi yapıyoruz.
Naksan Plastik, bünyesinde hayata geçirdiği çevre bilincini, yalnızca kendi sınırları içerisinde tutmayıp, bu bilinci bir çevre politikası haline getirerek komşuları, tedarikçileri ve müşterileri ile de paylaşmaktadır.
Naksan Plastik Olarak,
– Atıklarımızı azaltarak, verimliliğimizi artırarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
– Faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve yerel düzenlemeler ile ürünlerimizle ilgili Avrupa Birliği direktiflerine uymayı,
– Kirliliği, kaynağında yok ederek önlemeyi,
– Yeni yatırımların seçiminde çevre etkilerini seçim kriteri olarak değerlendirmeyi hedefliyoruz.
Ürünlerimizin %95’i geri dönüşümlü (tekrar işlenebilen) maddelerden oluşmaktadır.
Geri Dönüşümün Önemi;
1. Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.
2. Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder.
3. Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.
4. Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.
Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar.
Gelişmiş ülkeler plastik poşetlerle ilgili modern yaklaşımın yasaklama olmayacağını belirtmekte ve 3R (Reduce, Reuse, Recycle) adı verilen azalt, yeniden kullan, geri dönüştür yaklaşımını benimsemektedirler. Diğer ambalaj materyallerine göre plastiğin geri dönüşümü için daha az enerji harcanmaktadır. 500 gram kağıdı geri dönüştürmek için harcanan enerji aynı miktardaki plastiği geri dönüştürmek için harcanan enerjiden %91 daha fazladır.
Avrupa’da; ambalajlanan ürünlerin yaklaşık %50’si plastik bir malzeme ile ambalajlanmakta olup, evsel atıklar içinde plastiklerin payı ancak %17’dir. Plastik poşetler katı atık sahalarında %0.5’ten daha az yer kaplamaktadırlar.
Plastik poşetler sanıldığı gibi doğada yüzyıllarca bozulmadan kalmazlar. Bir plastik poşetin 8-10 yılda doğada çözüldüğü bilinmektedir. Yeni teknolojilerle ve biyobozunur malzemelerle, bu süre 1-2 yıl gibi bir zamana indirilebilmektedir.
Plastikleri suçlu ilan edip, yasaklamak çözüm değildir. Özellikle son yıllarda artış gösteren bazı hastalıkların sorumlusunu plastikler olarak göstermek akılcılıktan çok uzaktır. Bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için hayatında en fazla gereksinim duyduğu iki şey hava ve sudur. Bu sebeple, hastalıkların artışındaki sebepleri plastik poşetlerde değil, bu kaynaklarda aramak daha anlamlıdır. İnsanların zaruri ihtiyaçlarını sağlayan bu kaynakları nasıl daha temiz olarak insanların kullanımına sunmanın yollarını araştırmak gerekmektedir.
Halkımızı eğitmeyip, plastikleri de geri dönüşüme kazandıramıyorsak en iyisi yasaklayalım ve sorunu bu şekilde çözelim yaklaşımı uzun vadede kimse için fayda sağlamayacaktır. Bugün birçok belediyenin ve bazı kurumların, plastik poşetleri yasaklama anlayışı çözüme yönelik değildir. Plastik poşetlerden vazgeçmek ve onları tek suçlu olarak ilan etmek sadece sorunun boyutunu değiştirecek ve hiçbir zaman çözümün bir parçası olmayacaktır. Plastik poşetlerin para ile satıldığı, vergilendirildiği veya yasaklandığı bütün ülkelerde istisnasız başka tür plastik poşetlerin kullanımının aynı oranda arttığı ve toplam malzeme kullanımının gerilemediği görülmüştür.
Toplum bilincinin en yüksek olduğu Avrupa Birliği ülkelerinde plastik poşetler tamamen yasaklanmamıştır. Bu girişimlerin tümü Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Avrupa Birliği anlaşmasına ve Ambalaj Direktifi’ne aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Yasaklayıcı kurumların plastik poşetler hakkında bir karar vermeden önce Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan uygulamaların incelenmesi sorunun çözümü için önemli faydalar sağlayacaktır.
Avrupa’da ve Amerika’da yapılan araştırmalara göre çevresel açıdan en iyi tercih plastik poşetlerdir. Plastik poşetler sorumluca kullanıldığı takdirde, hafif, dayanıklı, sağlam, enerji ihtiyacı düşük, satın alınabilirliliği yüksek, yeniden kullanılabilir ve geri dönüşümlü ürünlerdir. Bütün ileri ülkelerde olduğu gibi, plastik poşetlerle ilgili sorunun çözümünün yasaklamalardan ziyade poşetlerin verimli kullanılmasının sağlanması, geri dönüşüm ve çevreyi koruma bilincinin toplumda yaygınlaştırılması ile mümkün olacağına inanıyoruz.
Plastik poşetler daha çevrecidir yeter ki bilinçli kullanalım;
Bilimsel verilerin, plastiklerin, alternatiflerine göre daha çevreci olduğunu ortaya koymaktadır.

• Plastik poşetler daha az enerji ile üretilir. Plastik torbaların üretiminde alternatiflerine göre 4,5 kat daha az enerji harcanır.
• Plastik poşetler enerji tasarrufu sağlar. Alternatif malzemelerin taşınmasında harcanan enerji plastik torbaların taşınmasında kullanılan enerjinin 5 katı.
• Plastik poşetler daha az katı atık yaratır. 1000 adet plastik torba 4,7 kg katı atık oluşturur. Aynı adetteki alternatif malzemeler ise bunun 7 katı yani 33,9 kg katı atığa neden olur.
• Plastik poşetler için ağaç kesilmez. Evet çevre kirleniyor ve daha çok ağaca ihtiyacımız var. Plastik poşetleri üretmek için ağaç kesilmediğinden ekosistem korunur.
• Plastik poşetler daha az su tüketir. Alternatif malzemelerden üretilen 1000 adet torba için 3 bin 785 litre, aynı adetteki polietilen plastik torbalar içinse sadece 30 litre su harcanır.
• Plastik poşetler daha hafiftir. Bugün plastik poşetlerde, 20 yıl önceye göre yüzde 70 daha az plastik kullanılıyor. Hafif oldukları için lojistikte daha az enerji kullanılmasını sağlıyorlar.
• Plastik poşetler daha az sera gazı emisyonu yaratır. Plastik poşetler, alternatiflerine kıyasla yüzde 60-79 daha az sera gazı emisyonu üretirler. 100 milyon poşet başına plastik poşetler 3097 ton, diğer poşetler ise 7621-14558 ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonu üretir.
• Plastik geri dönüştürülürken en çevreci malzemedir. Alternatif malzemelere kıyasla plastiği onlarca kez geri dönüştürebilirsiniz.
• Plastik geri dönüştürülürken en az enerjiyi harcar… Plastik 120 ile 200 derece, diğer alternatif malzemeler: 650 derece – 1400 derece.
• Plastik poşetler doğada sadece 2-10 yıl arasında kalır. Plastiklerin doğada yüzlerce yıl kaldığı iddiası, bilimsellikten uzaktır.
• Plastik poşetler doğada çözünürken çevreye ve insana zarar vermez. Çünkü zaten kendisi doğada bulunan bir malzemedir.
• Plastik poşetlerin enerji tüketimi alternatif malzemelerle üretilen poşetlere kıyasla oldukça düşüktür ve üretilmiş olan enerji – verimli malzemedir. Yaşam süreçleri boyunca, hiç geri dönüşüm olmaksızın plastik poşetler, alternatiflerine kıyasla 1/3 oranında daha az enerji harcar. Atık plastik poşetler içindeki depolanmış gizli enerji, poşetlerin geri dönüşümü veya atıkların enerjiye dönüştürülme sistemlerinde tekrar geri kazanılır.

Türkiye’nin ve yakın coğrafyamızın, plastik ve ambalaj sektörünün kapasite ve iş hacmi açısından en büyük kuruluşu olan Naksan Plastik, yukarıda belirtilen tüm konularda hassas, titiz arge ve innovasyon çalışmalarıyla ülkemiz ekonomisine ve tüketicimizin yararına olan katkılarını arttırarak devam ettirmektedir.

Copyright © 2010 Naksan Plastik Tüm Hakları Saklıdır
Anasayfa | Kurumsal | İK | İletişim | Gizlilik Sözleşmesi| Bilgi Toplumu Hizmetleri
1. Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu Cadde, No : 13 Gaziantep - Türkiye
Tel: +90 - 342 - 211 21 21